Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane od 25 maja 2018r. przez Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Informujemy, że niniejsza Polityka ma na celu bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa zgodnie z art.13 Rozporządzenia, które Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dbając o swoich kontrahentów będzie rzetelnie przestrzegać:

 1. Administrator Danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością
  ul. Hetmańska 15 L 82-300 Elbląg
  NIP 578-25-93-866 KRS 0000034343 REGON 170779365
  Tel. +48 55 237 85 10
  biuro@mega.elblag.pl
 2. Inspektorem Danych Osobowych
  Kontakt do Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: biuro@mega.elblag.pl
  (Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych)
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 4. Prawo do sprzeciwu
  Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem podmiotów uczestniczących w realizacji zlecenia, kancelariom prawnym w razie zaistnienia uzasadnionego celu, firmom informatycznym przy awarii systemu oraz instytucjom państwowym i publicznym z mocy prawa.
 6. Przetwarzanie danych
  Państwa dane osobowe nie będą polegały profilowaniu.
 7. Przekazywanie danych
  Administrator danych nie będzie przekazywać pozyskanych danych osobowych poza obszar EOG.
 8. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, regulowany przepisami prawnymi i faktycznymi oraz do momentu wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.