Obrót energią elektryczną

Od 2002r spółka MEGA z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcję koncesjonowanego sprzedawcy energii elektrycznej. Początkowo koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obejmowała tereny przemysłowe przy ul. Grunwaldzkiej 2, Dolnej 4, Stoczniowej 2 oraz Niskiej 4. W 2008r MEGA stała się koncesjonowanym sprzedawcą energii elektrycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski.