Struktura paliw

Lp.Źródła energiiUdział procentowy
1Biomasa2,22%
2Energia wiatrowa22,98%
3Duża energetyka wodna5,15%
4Mała energetyka wodna0,29%
5Geotermia0,00%
6Energia słoneczna7,11%
7Biogaz1,69%
8Współsp. biomasy/biogazu0,78%
Suma40,22%
Lp. Pozostałe źródła energiiUdział procentowy
1Węgiel kam.33,51%
2Węgiel brun.19,90%
3Gaz ziemny5,14%
4Inne1,23%
5Energet. jądr.0,00%
Suma59,78%
Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów
Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2022.

Dane o wielkościach zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii zakupionej w 2022 roku uzyskane od kontrahentów.