Struktura paliw

 
Lp.Źródła energiiUdział procentowy
1

Odnawialne źródła energii w tym:

biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna

41,11 %
2Węgiel kamienny35,13 %
3Węgiel brunatny15,86 %
4Gaz ziemny6,26 %
5Inne1,64 %
6Energetyka jądrowa0%

Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów
Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów


Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2023.

Dane o wielkościach zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii zakupionej w 2023 roku uzyskane od kontrahentów.