Struktura paliw

Lp.Źródła energii Udział procentowy
1Biomasa1,62%
2Energia wiatrowa21,56%
3Duża energetyka wodna5,51%
4Mała energetyka wodna0,33%
5Geotermia0,00%
6Energia słoneczna3,05%
7Biogaz1,62%
8Współsp. biomasy/biogazu0,76%
Suma35,16%
Lp. Pozostałe źródła energii Udział procentowy
1Węgiel kam.36,35%
2Węgiel brun.19,81%
3Gaz ziemny7,40%
4Inne1,28%
5Energet. jądr. 0,00%
Suma64,84%
Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów
Źródło: Opracowanie MEGA Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów

3. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2021.

Rodzaj paliwa

Węgiel kamienny, węgiel brunatny,
gaz ziemny

CO2

Mg/MWh

0,813671

SO2

Mg/MWh

0,000628

NOx

Mg/MWh

0,000618

Pyły

Mg/MWh

0,000032

Radioakt.

Mg/MWh

0,00