Serwis i wykonawstwo instalacji C.O., gazowej, wodno-kanalizacyjnej, montaż kotłów gazowych i na biomasę.

Świadczymy usługi techniczne w zakresie:

  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • instalacji gazowych,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • montaż kotłów gazowych,
  • montaż kotłów na biomasę.

Podstawowe obowiązki:

  • zapewnienie bezawaryjnej i ciągłej eksploatacji urządzeń, systemów i sieci,
  • natychmiastowe usunięcie i eliminacja potencjalnych awarii i zakłóceń w działaniu sieci,
  • zapewnienie nadzoru nad działaniami operacyjnymi i przeprowadzaniem odczytów systemów pomiarowych,
  • obsługa i konserwacja systemów gazu ziemnego, sprężonego powietrza, tlenu, acetylenu i argonu,
  • dostarczanie, za pośrednictwem własnej infrastruktury, wody pitnej, technologicznej i gazów technicznych (tlen, acetylen, argon).

(24 h/d, 365 dni w roku – według indywidualnych potrzeb każdego Klienta – reakcja w czasie
i na warunkach określonych w umowie, w tym w zakresie wynagrodzenia za dni wolne)