Oświadczenie – odbiorca uprawniony

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243 i 2687) z dnia 27 października 2022r. udostępniono wzór oświadczenia opublikowanego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2022r (Dz.U. 2023 r. poz. 6), które należy składać właściwemu sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców uprawnionych.

  

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Obowiązuje od:

01.01.2023r