GUD/IRiESD

Informacja OSD MEGA sp. z o.o. o aktualnie zawartych umowach GUD ze Sprzedawcami energii elektrycznej oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.


Sprzedawcy z którymi zawarto GUD przez OSD

(wszyscy sprzedawcy, z którymi OSD zawarł GUD)


1TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o
2Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
3TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
4ENEA S.A.
5Energia dla firm Sp. z o.o.
6GDF SUEZ Energia Polska S.A.
7EDF Polska S.A
8Polski Prąd S.A.
9Inter Energia S.A
10ELEKTRIX Sp. z o.o.
11ENERGA – OBRÓT S.A.
12CORRENTE Sp. z o.o. Sp. k.
13ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
14GOEE Energia Sp. z o.o.
15Green S.A.
16Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG S.A.
17Enefit Sp. z o.o.
18Axpo Polska Sp. zo.o
19PGE Obrót S.A.
20RESPECT ENERGY S.A
21Green Lights Sp. z o.o.
22Green Lights Holding Sp. z o.o
23Green Lights Obrót Sp. z o.o.
24Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.

Zawarte umowy GUD przez przedsiębiorstwo MEGA Sp. z o.o.

Pobierz wzorzec GUD


Wzorzec GUD OSDn MEGA Sp. z o.o.

Obowiązuje od:

17.01.2022r

Załącznik do wzorca GUD

Obowiązuje od:

17.01.2022r


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


 IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) została opracowana przez OSD na podstawie ustawy Prawo energetyczne, gdzie uwzględnia w szczególności wymagania:

a) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;

b) wynikające z koncesji OSD na dystrybucję;

c) określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.


Pobierz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Obowiązuje od:

01.06.2017r

Raport z konsultacji IRiESD

Obowiązuje od:

01.06.2017r